About

Ko smo mi?

Udruženje za Standardizaciju Aparaturne Kozmetike Srbije

Mi smo udruženje proizvođača, edukatora i preduzetnika korisnika
medicinsko-estetskih uređaja sa posebnim fokusom na uređaje koji se koriste u
kozmetičkim salonima. Mi smo kompetentan partner u dijalogu između državnog
i privatnog sektora oko zakonskih regulativa za EU standardizaciju samih uređaja
i EU standardizaciju potrebnih kompetencija za rad u kozmetičkim institutima.

Članovi USAKS-a

Ko čini naše udruženje?

Proizvodjači, uvoznici i distributeri

Proizvodjači kozmetičke opreme

Edukatori

Akademije, instituti i edukatori

Preduzetnici-korisnici

Kozmetički saloni, Spa i fitness centri

Zašto smo se udružili?

Razlozi za osnivanje udruženja.

Udruživanje je došlo posle dva nova zakona koja su pokrenula promene.

1. Evropski propis (EU) 2017/745 o medicinskim sredstvima (MDR), objavljen u Službenom glasniku EU 5.05.2017. god., sa ključnim ciljem zaštite javnog zdravlja, je uveo nove zahteve i stroge sigurnosne mere za rad sa elektronskim uređajima koji se primenjuju u estetske svrhe. Između ostalog MDR zahteva strogo propisanu edukaciju i definiše precizno vrste aparaturnih tretmana što do sada nije bilo. Neki od ovih tretmana su rezervisani samo za lekare. Kako je uveliko započela kampanja lekarskog lobija u smeru definisanja usluga ovog sektora u Srbiji, nastala je i potreba da se precizno definišu i standardizuju dozvoljene usluge aparaturne kozmetike koje će se i dalje vršiti u kozmetičkim salonima, spa centrima i fitness klubovima u Srbiji.

2. Usled MDR-a nastale su i promene u zakonu o Zaštiti od Nejonizirajućeg Zračenja koje podrazumevaju da do kraja 2020. svi medicinsko-estetski uređaji moraju biti u skladu sa EU normama za zaštitu lica na kojima se vrše usluge. Time je definisana potreba da se tačno definišu norme i akreditovani insitituti koji mogu da vrše testiranje medicinsko-estetskih uređaja u Srbiji.

Složenosti ovih novih zahteva postavljenih MDR i NiSV zakonima podrazumeva jedan udruženi rad između državnih institucija i privatnog sektora radi njihove adekvatne implementacije. USAKS je nastao kao potreba da se pravilno predstave interesi i problemi privatnog sektora koji je pogođen ovim promenama tj. proizvođača medicinsko-estetskih uređaja i preduzetnika korisnika u Srbiji. Kako se u okviru novih zakona definiše i uvođenje profesionalne edukacije u udruženje su pozvane i obrazovne ustanove iz ovih oblasti, kao i naučni instituti koji mogu da izvrše akreditaciju.

Osnovni cilj Udruženja je jasan: Da predstavlja interese svojih članova kod svih aktera koji učestvuju u ostvarivanju ovog zakona i omogući zajednički rad na njegovoj optimalnoj implementaciji.

Ciljevi, Misija i Vizija

Udruženja za Standardizaciju Aparaturne Kozmetike Srbije

Ciljevi USAKS-a
• Da predstavlja intrese svojih članova i ostvaruje saradnju sa institucijama državne i lokalne uprave i ostalim akterima u cilju sprovođenja mera standardizacije sa EU zakonima koji direktno utiču na delatnost članstva
• Da se članovima pruže konsultacije i podrška pri sprovođenju mera za standardizaciju, kao i prenos informacija i kompetentno savetovanje po svim pravnim i tehničkim pitanjima
• Da ostvari prenos informacija u svrhu postavljanja i održavanja standarda usluga aparaturne kozmetike kao specifične oblasti kozmetičke struke.

Vizija USAKS-a
Aparaturna Kozmetika je postala neizostavan deo svakog modernog Kozmetičkog Salona ili Medicinsko-Estetskog Centra. USAKS je udruženje kompetentnih profesionalaca visoke društvene odgovornosti i etike poslovanja. Naša vizija je jedan standardizovan profesionalan pristup pružanja ovih usluga u kozmetičkim salonima i spa centrima na nivou Srbije.

Misija USAKS-a
Kozmetička struka je veoma bliska i srodna medicinskoj i nosi veliku odgovornost čiji rizici se smanjuju kompentencijom i poštovanjem regulativa. Naša misija je da obezbedimo svojim članovima sigurnost u delatnostima u ovoj oblasti i obezbedimo platformu za profesionalizaciju njihovih usluga.

About