About

Umrežavanje. Profesionalizam. Poštovanje Regulativa.

Šta je USAKS?

Udruženje za Standardizaciju Aparaturne Kozmetike Srbije

USAKS je udruženje proizvođača, edukatora i preduzetnika korisnika
medicinsko-estetskih uređaja sa posebnim fokusom na uređaje koji se koriste u
kozmetičkim salonima. Mi smo kompetentan partner u dijalogu između državnog
i privatnog sektora oko zakonskih regulativa za EU standardizaciju samih uređaja
i EU standardizaciju potrebnih kompetencija za rad u kozmetičkim institutima.

Zašto smo se udružili?

Dva nova zakona koja su pokrenula promene!

1. Evropski propis (EU) 2017/745 o medicinskim sredstvima (MDR), objavljen u
Službenom glasniku EU 5.05.2017. god., sa ključnim ciljem zaštite javnog
zdravlja, je uveo nove zahteve i stroge sigurnosne mere za rad sa elektronskim
uređajima koji se primenjuju u estetske svrhe. Između ostalog MDR zahteva
strogo propisanu edukaciju i definiše precizno vrste aparaturnih tretmana što do sada nije bilo…

2. Usled MDR-a nastale su i promene u zakonu o Zaštiti od Nejonizirajućeg
Zračenja koje podrazumevaju da do kraja 2020. svi medicinsko-estetski uređaji
moraju biti u skladu sa EU normama za zaštitu lica na kojima se vrše usluge.
Time je definisana potreba da se tačno definišu norme i akreditovani insitituti koji
mogu da vrše testiranje medicinsko-estetskih uređaja u Srbiji.

Zašto postati član USAKS-a?

Pogodnosti koje ostvarujete kao član udruženja.

Precizno i kontinuirano Informisanje o novim zakonima i propisima

Mogućnost aktivnog učestvovanja u misiji USAKS-a

Platforma i network kontakata za lakšu standardizaciju sa EU zakonom

Jačanje veza između korisnika na lokalnom I regionalnom nivou kroz razmenu iskustava I ideja

Savetovanje i podrška pri sertifikaciji aparata

Sve aktuelnosti iz oblasti aparaturne kozmetike na jednom mestu

150 +

članova udruženja

Saradnja

Do sada smo ostvarili saradnju sa:

About